Food or Fuel?

Is bio-ethanol dé oplossing voor ons energieprobleem? Hoe gaat de productie in zijn werk en wat zijn de technische en maatschappelijke problemen die ontstaan? De NLT-module 'Food or Fuel?' reikt de achtergrondkennis aan die nodig is om over deze vragen na te denken.

De module beschrijft de productie van bio-ethanol uit agrarisch en ander cellulose afval. Naast kennis van de relevante b├Ęta-vakgebieden komen ook maatschappelijke problemen zoals de concurrentie met de voedselvoorziening aan bod. Deze module is ontwikkeld in samenwerking met B-Basic.

Concept

De leerlingen doen kennis op over procestechnologie, microbiologie en enzymkinetiek.

Experimenten

De leerlingen maken bio-ethanol uit cellulose afval. De cellulose is evenals de lesmodule en docentenhandleiding via de button 'Lesmateriaal aanvragen' aan te vragen.

Aanvragen lesmateriaal

Verwante opleidingen