Iets studeren met aardrijkskunde

Of het nu gaat om het milieu, maatschappelijke problemen of de effecten van natuurrampen: je komt aardrijkskunde overal tegen. Of je nou aardwetenschappen, milieukunde of planologie wilt studeren. Wageningen University & Research heeft genoeg opleidingen waar aardrijkskunde een duidelijke rol speelt.

Aardrijkskundige studies

Internationale Ontwikkelingsstudies

Zijn er veel landen die je ooit nog wilt bezoeken of waar je wilt werken? Zou je graag samen met de lokale bevolking oplossingen bedenken om de door erosie geteisterde landbouwgronden weer gezond te maken? Ben je geïnteresseerd in ontwikkelingen als globalisering? Dan zit je bij Internationale Ontwikkelingsstudies op de juiste plek.

Meer over de opleiding Internationale Ontwikkelingsstudies

Beroepen met Internationale Ontwikkelingsstudies

De opleiding Internationale ontwikkelingsstudies traint je in het gestructureerd aanpakken van problemen. Zo ontwikkel je jezelf tot een allrounder die in binnen- en buitenland goed aan de slag kan.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Meer over beroepen met Internationale Ontwikkelingsstudies

Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning

Deze opleiding over landschapsarchitectuur en planologie combineert kennis van de aarde met sociaalmaatschappelijke kennis. Waar willen mensen graag wonen, welke omstandigheden zijn daarvoor geschikt? Het is een creatief proces waarbij rekening moet worden gehouden met de wensen van de belanghebbenden en de (aardrijkskundige) eigenschappen van het landschap.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Meer over de opleiding Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning

Beroepen met Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning

Veel voorkomende functies zijn landschapsarchitect, planoloog, beleidsmedewerker of onderzoeker. Advies-, ingenieurs- en architectenbureaus zijn voor planologen en ontwerpers belangrijke werkgevers. Ook vinden veel afgestudeerden werk bij landelijke, provinciale en gemeentelijke diensten.

Beroepen met Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning

Soil, Water, Atmosphere (Aardwetenschappen)

Bij de studie Soil, Water, Atmosphere leer je veel over de aardwetenschappelijke processen. De samenhang tussen hydrologie, meteorologie en bodemkunde in één opleiding. Hoe kunnen we op een duurzame manier gebruik maken van de aarde? Zijn wij klaar voor effecten van klimaatverandering?

Meer over de opleiding Soil, Water, Atmosphere (Aardwetenschappen)

Beroepen met Soil, Water, Atmosphere

Na afronding van de bijhorende master mag je je bodemkundige, hydroloog, aquatisch ecoloog, klimatoloog, GIS expert of meteoroloog noemen. Sommige gaan aan het werk als onderzoeker of gaan bij een adviesbureau werken. Andere studenten gaan aan de slag met een promotieonderzoek (PhD).

Meer over beroepen met Soil, Water, Atmosphere

Environmental Sciences (Milieukunde)

Grondstoffen raken uitgeput, de bodem en het water vervuilen, emissies veroorzaken luchtvervuiling en zorgen voor klimaatverandering. We moeten duurzame oplossingen vinden om de aarde hiertegen te beschermen. Daarvoor moet je weten hoe de aarde in elkaar steekt, moet je weten hoe sociaal-maatschappelijke processen werken en welke technieken beschikbaar zijn. Als milieuwetenschapper combineer je al deze kennis om tot de beste oplossingen te komen.

Meer over de opleiding Environmental Sciences (Milieukunde)

Beroepen met Environmental Sciences

Veel voorkomende beroepen na de master zijn projectleider of adviseur in het bedrijfsleven of bij de overheid. Maar je kunt ook onderzoeker of milieuvoorlichter worden. Of je wordt procestechnoloog en verbetert bestaande producten of productieprocessen. Sommige afgestudeerden worden docent. Of misschien wil je de politiek in?

Meer over beroepen met Environmental Sciences

International Land and Water Management

We maken steeds intensiever gebruik van de aarde en dat brengt allerlei problemen met zich mee. In de (sub)tropen bijvoorbeeld moeten we voorkomen dat door wind- en watererosie de vruchtbare grond wegspoelt. Je moet dan goed weten hoe die processen precies werken, maar ook met welke middelen je de lokale bevolking echt aan oplossingen helpt. Samen kom je tot het beste land- en waterbeheer.

Meer over de opleiding International Land and Water Management

Beroepen met International Land and Water Management

De meeste afgestudeerden met een bachelordiploma studeren door in een masteropleiding. Je kunt na het behalen van je master in de hele wereld aan de slag. Bijvoorbeeld als adviseur, beleidsmedewerker, onderzoeker of docent.

Meer over beroepen met International Land and Water Management

Bos- en Natuurbeheer

Natuurgebieden stellen vaak hele specifieke eisen aan de omgeving. Is het mogelijk om de omgeving van een natuurgebied zo in te richten dat de flora en fauna kunnen floreren? Je moet oog hebben voor ideale leefomstandigheden in zo'n natuurgebied, maar ook voor de eisen en wensen van de gebruikers van omliggende gebieden.

Meer over de opleiding Bos- en Natuurbeheer

Beroepen met Bos- en Natuurbeheer

Na de bachelor Bos- en Natuurbeheer volgen de meeste studenten nog de master Forest and Nature Conservation. Je wordt opgeleid tot onderzoeker, beleidsmedewerker of projectleider om zo te helpen aan het verbeteren van onderzoek, beleid en beheer van bos en natuurgebieden overal ter wereld.

Meer over beroepen met Bos- en Natuurbeheer