Mentor en studiekeuze

De decaan is de belangrijkste persoon in de de school voor studiekeuze en LOB. Maar de decaan staat daarin steeds vaker niet alleen, mentoren kunnen goed ondersteunen bij het werk van de decaan. Hoe kun je als decaan je mentoren trainen?

Training 'mentor en studiekeuze'

Wageningen University heeft, in samenwerking met de VO-Raad en decanen een training voor mentoren ontworpen. Deze training kunt u als decaan zelf geven, maar het ontwikkelteam kan daarbij ook ondersteunen.
De training is ontwikkeld door/met decanen uit havo/vwo maar is ook toepasbaar binnen andere onderwijssoorten. Elk blok bestaat uit een ppt en soms zijn er aanvullende documenten.

Meer informatie via het contactformulier

Handleiding voor de training

Een overzicht van de vijf modulen, de doelstellingen en handleiding.

1, praktisch bezig zijn met studiekeuze

In dit blok, dat 1,5 uur duurt, laat u mentoren kennismaken met praktische zaken rondom studiekeuze. Mentoren bekijken enige sites en zoeken informatie.

2, advies versus coaching

De rol van studiekeuzecoach is voor veel mentoren nieuw. Meer over deze rol van de mentor als coach. Dit blok duurt een half uur.

3, gesprekstechnieken voor studiekeuze

Tijdens dit blok bespreekt en oefent u gesprekstechnieken. U gaat in op 'feedback geven', 'goede vragen stellen' en  u doet rollenspellen. Dit blok duurt 2 uur. Aanvullend: tekst rollenspelen.

4, coachingstechnieken voor studiekeuze

Dit blok duurt twee uur en gaat in op coachingstechnieken. Er zijn naast de ppt ook vier aanvullende documenten. 1, 2, 3, 4

5, Ouderbetrokkenheid en studiekeuze

Dit blok duurt ongeveer een uur. Meer informatie over ouderbetrokkenheid. Informatiepagina voor ouders

Nieuwsbrief voor decanen en mentoren

Blog en nieuwsbrief voor ouders