Wageningen University & Research, een nieuw merk

Met ingang van 6 september 2016 heeft Wageningen UR een nieuwe naam en een nieuwe merkenstructuur gekregen. De nieuwe merknaam is Wageningen University & Research. Een merknaam die dicht bij de oude naam ligt, maar beter duidelijk maakt waar wij voor staan: een combinatie van een universiteit en marktgerichte researchinstituten die zowel in Nederland als internationaal uniek is. We hebben tegelijkertijd gekozen voor één merk als vervanging van alle oude merken. De researchinstituten krijgen een domeinaanduiding als naam die u hieronder kunt vinden. Het logo dat u op deze site ziet is ons nieuwe logo.

Sinds de fusie tussen Stichting DLO en Wageningen University in 1998 is de onderlinge samenwerking gegroeid en daarmee de waarde toegenomen van de combinatie van onderwijs, fundamenteel onderzoek en praktijkgericht onderzoek voor de samenleving en voor klanten en relaties. Onder de noemer ‘One Wageningen’, willen we deze samenhang en synergie van onze kennis nog verder ontwikkelen. Door ons als één organisatie te profileren, wordt de breedte van de Wageningse kennis nog toegankelijker.

Juridisch blijft de structuur van de organisatie gelijk. Wij behouden twee juridische entiteiten. Wageningen University behoudt zijn huidige juridische naam en de Stichting DLO krijgt de juridische naam Stichting Wageningen Research.

De nieuwe domeinaanduidingen van de researchinstituten zijn als volgt:

LEI Wageningen Economic Research
Alterra Wageningen Environmental Research
Central Veterinary Institute Wageningen Bioveterinary Research
Livestock Research Wageningen Livestock Research
Food & Biobased Research Wageningen Food & Biobased Research
PPO en PRI Wageningen Plant Research
IMARES Wageningen Marine Research
Wageningen Academy Wageningen Academy

RIKILT behoudt in verband met lopende fusiebespreking voorlopig de huidige naam en combineert deze met de nieuwe merknaam Wageningen University & Research.