Kleine bijenkastkever

De kleine bijenkastkever (Aethina tumida) is aangetroffen in Calabrië in het zuiden van Italië. Deze voor Europa nieuwe soort parasiteert bijenvolken en kan grote schade aanrichten.

De eerste melding van de kleine bijenkastkever werd gedaan in 2014. In 3 kleine volkjes werden zowel larven als volwassen kevers aangetroffen. Door het Italiaanse Nationale Referentie Lab (NRL-IZS delle Venezie, Padua) werd bevestigd dat het inderdaad om de kleine bijenkastkever gaat. De kever komt ook voor de Verenigde Staten en Canada. Het is aannemelijk dat de soort zich permantent kan vestigen in Nederland.

Kleine bijenkastkever (Aethina tumida). Volwassen kever in een bijenvolk.
Kleine bijenkastkever (Aethina tumida). Volwassen kever in een bijenvolk.

De biologie van de Kleine Bijenkastkever

De kleine bijenkastkever, Aethina tumida (Murray), is een kever die afkomstig is uit Afrika, ten zuiden van de Sahara. In zijn natuurlijke omgeving wordt hij normaal gesproken niet gezien als een plaag. Meestal gaan daar alleen bijenvolken die verzwakt of ziek zijn dood door de Kleine Bijenkastkever. Tot op zekere hoogte geldt dit ook voor bijenvolken in gebieden waar de kever geïntroduceerd is, zoals Noord-Amerika en Australië. De schade wordt voornamelijk aangericht door de kever. Het voedsel van de larven bestaat uit raat en alles wat zich daarin bevindt. Zowel honing, stuifmeel als broed staan op het menu. Bijkomend effect is dat ze opgeslagen raten (bijvoorbeeld met honing) infecteren. Doordat de larven ontlasten in de honing, gaat deze gisten. Verontreinigde honing is vervolgens niet meer geschikt voor consumptie.

Kleine bijenkastkever (Aethina tumida). Raat geïnfecteerd met larven.
Kleine bijenkastkever (Aethina tumida). Raat geïnfecteerd met larven.

Lees meer:

Over de uitbraak in 2014:

Film

Wetenschappelijke literatuur en diagnostische handleidingen

Cornelissen, B., & Neumann, P. (2018). How to Catch a Small Beetle: Top Tips for Visually Screening Honey Bee Colonies for Small Hive Beetles. Bee World, 1-4.

Neumann, P., Evans, J.D., Pettis, J.S., Pirk, C.W.W., Schäfer,  M.O., Tanner, G., Ellis, J.D. 2013. Standard methods for small hive beetle research. V. Dietemann; J.D. Ellis, P. Neumann (Eds), The COLOSS BEEBOOK, Volume II: standard methods for Apis mellifera pest and pathogen research. Journal of Apicultural Research, 52(4): 32 pp.

Cuthbertson, A.G.S., Wakefield, M.E., Powell, M.E., Marris, G., Anderson, H., Budge, G.E., Mathers, J.J., Blackburn, L.F., Brown, M.A. 2013. The small hive beetle Aethina tumida: A review of its biology and control measures. Current Zoology 59(5): 644-653.

Neumann, P., Ellis, J.D. 2008. The small hive beetle (Aethina tumida Murray, Coleoptera: Nitidulidae): distribution, biology and control of an invasive species. Journal of Apicultural Research 47(3): 181-183.

Ellis, J.D., Hepburn, H.R. 2006. An ecological digest of the small hive beetle (Aethina tumida), a symbiont in honey bee colonies (Apis mellifera). Insectes Sociaux 53: 8-19.

Ellis, J.D. 2005. Reviewing the confinement of small hive beetles (Aethina tumida) by western honey bees (Apis mellifera). Bee World 86(3): 56-62.

Hood, W.M. 2004. The small hive beetle, Aethina tumida: a review. Bee World 85(3): 51-59.

Neumann, P., Elzen, P.J. 2004. The biology of the small hive beetle (Aethina tumida, Coleoptera: Nitidulidae): Gaps in our knowledge of an invasive species. Apidologie 35(3): 229 – 247.

Hood, W.M. 2000. Overview of the small hive beetle, Aethina tumida, in North America. Bee World 81(3): 129-137.

Anonymous 2013. Small hive beetle infestation (Aethina tumida). In: Volume 1: Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 7th Ed. 6 pp. online at: