GGO's

In Europa zijn steeds meer genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) toegestaan voor gebruik in voedingsmiddelen en diervoeders. Tegelijkertijd komen er steeds meer ggo’s op de wereldmarkt die nog niet in Europa zijn getoetst op hun veiligheid van mens, dier en milieu en die om die reden niet in producten verwerkt mogen worden.

Ggo in uw productieketen

Wageningen Food Safety Research (WFSR) kan u helpen om uw productieketen door te lichten om te zien hoe groot de kans is dat in uw producten ggo’s worden verwerkt die binnen Europa niet zijn toegestaan en welke dat zijn.

WFSR heeft meer ggo taken

Wageningen Food Safety Research voert meerdere taken uit als het gaat om ggo’s:

  • Veiligheidsbeoordeling van voeding en diervoeders afkomstig van ggo’s.
  • Onderzoeken van ggo’s in de keten, voor juiste etikettering van ggo-producten en opsporen van (niet) toegelaten ggo’s
  • Analyseren monsters op aanwezigheid van ggo’s in voedsel en diervoederproducten.
  • Methode-ontwikkeling voor de adequate en kostenefficiënte beoordeling van veiligheid ggo’s zonder gebruik van proefdieren.
  • Adviseren over veiligheid en detectie van ggo’s aan (inter)nationale overheden waaronder de European Food Safety Authority en de Economic Cooperation and Development.
  • Adviseren over veiligheidsbeoordeling van ggo’s voor toelating op de markt binnen het Europese systeem voor toelating.