Publications

Drie transities in de Nederlandse Noordzee : Uitdagingen voor een duurzame toekomst

Lindeboom, Han; Murk, A.J.

Summary

De Noordzee is de afgelopen 200 jaar ingrijpend veranderd en zal de komende decennia nog veel meer veranderen ten gevolge van drie grote transities: energie, voedsel en natuur. Enorme aantallen windturbines, minder visserij, maricultuur op open zee, bouwen met natuur en betere natuurbescherming zullen het toekomstig functioneren van het ecosysteem sterk beïnvloeden. Hoe kunnen we al deze ontwikkelingen optimaal laten samengaan om de zee ook in de toekomst duurzaam te kunnen blijven gebruiken?