Publications

Vlaktekap in het Nederlandse bos: een kwestie van schaal

Ouden, J. den; Mohren, G.M.J.

Summary

De Bossenstrategie vraagt aandacht
voor de rol van vlaktekap in het bosbeheer. Het toepassen van vlaktekap
staat ter discussie, vooral vanwege
de zorgen over de ecologische effecten in samenhang met de schaal
van de vlaktekap. De Tweede Kamer
vroeg de minister via een motie om
opheldering over deze kwestie. In dit
artikel vatten we het rapport hierover aan de Tweede Kamer samen.