Publications

‘Brongerichte maatregelen voor de lange termijn niet genoeg’

Wolf, Ingeborg de

Summary

De veehouderij staat de komende decennia voor grote uitdagingen wat betreft beperking van de broeikasgasemissie. Bronaanpak lijkt het toverwoord. ‘Voor de langere termijn ben je er daarmee alleen niet’, zegt Ingeborg de Wolf. Zij is bij Wageningen Livestock Research belast met klimaatslimme veehouderij.