Publications

Verkorten van de droogstand voor een gezondere koe?

Knegsel, A.T.M. van

Summary

In de huidige melkveehouderij is een droogstandsperiode voor afkalven van 6 tot 8 weken gangbaar. Recente resultaten uit de internationale literatuur laten echter zien dat het verkorten of zelfs weglaten van de droogstand een interessante strategie kan zijn om gezondheidsproblemen bij melkvee in de vroege lactatie te verminderen.