Publications

Preventieve maatregelen tegen huisvliegen in vleeskuikenstallen

Mul, M.F.; Smallegange, R.C.; Brooks, Mike

Summary

De huisvlieg (Musca domestica) speelt een belangrijke rol in de overdracht van Campylobacter spp. naar vleeskuikens en andere landbouwhuisdieren. Door het weren van vliegen uit een vleeskuikenstal met behulp van vliegennetten werd in Denemarken het percentage Campylobacter-positieve koppels van 43,3% (drie jaren zonder vliegennetten) gereduceerd naar 9,9% (vier jaren met vliegennetten). Dit rapport beschrijft een aantal maatregelen en mogelijkheden voor het weren van vliegen uit vleeskuikenstallen.