Publications

Adaptief plannen voor een robuust watersysteem

Beutler, Julia; Zandvoort, M.

Summary

Door veranderingen in het klimaat, de scheepvaart en de landbouw zijn veel
Nederlandse watersystemen niet meer adequaat ingericht voor 2050 en daarna. Met
adaptief plannen hebben waterbeheerders handvatten om te anticiperen op lange termijn
ontwikkelingen. Ze kunnen zo het watersysteem toekomstrobuust inrichten. We deden
onderzoek naar hoe adaptief plannen helpt om de inrichting van de Overijsselse Vecht
toekomstrobuust te maken. Daarbij was onze focus op de vervangingsopgave van natte
kunstwerken in de Vecht. Onze resultaten bieden inzicht in de huidige context om
adaptief plannen adequaat te kunnen implementeren.