Landelijk Grondgebruik Nederland (LGN)

Het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN) is een landsdekkend bestand, gebaseerd op een combinatie van geodata, waarbij satellietgegevens een belangrijke informatiebron zijn. Sinds 1986 wordt het bestand gemaakt met een frequentie van eens per 3-6 jaar. Eind juni 2019 is de nieuwste versie verschenen: LGN2018 - het Nederlands landgebruik in 2018. In tegenstelling tot de vorige versie, waar het landgebruik in 39 klassen werd weergegeven, is het aantal landgebruiksklassen uitgebreid naar 48. Ook is de resolutie verfijnd naar 5m.