Market intelligence een kijk in de toekomst

Market Intelligence: een onderbouwde kijk naar de toekomst

U kent uw product, uw concurrenten en uw afzetmarkt als geen ander. De wereld waarin u opereert is complex en continu in verandering. Uw strategische beslissingen worden onder meer bepaald door veranderende afnemers- en consumentenwensen en technologische innovaties in uw bedrijf of bij uw concurrenten. Maar ook door overheidsbeleid tijdens crises, zoals handelsbelemmeringen, en door wet- en regelgeving.

Er is enorm veel informatie over dergelijke ontwikkelingen en de gevolgen voor uw markt beschikbaar, maar hoe kunt u deze het beste kunt gebruiken? En welke consequenties kunt u verwachten voor uw commerciële en marketingstrategie? Wageningen Economic Research biedt u de laatste wetenschappelijke inzichten in consumenten- en marktontwikkelingen en past deze toe op uw strategie door de wetenschappelijke inzichten te koppelen aan uw marktkennis.

Uw commerciële strategie ondersteund met de nieuwste inzichten in de agrifoodmarkt

Met de nieuwste wetenschappelijke inzichten, marktmodellen en unieke mogelijkheden om consumentenonderzoek uit te voeren, ontdekt Wageningen Economic Research samen met u de kansen in de agri- en voedselmarkten van de toekomst. Wilt u de concurrentiepositie van uw bedrijf verbeteren door een beter begrip van de motivaties en drijfveren van consumenten en de effecten daarvan op aankoop en consumptie? Wij kunnen u informeren over de snel veranderende wensen en behoeften van de consument met betrekking tot uw assortiment en samen met u vaststellen welke interventies leiden tot succesvolle gedragsverandering.

Of wilt u bepalen waar wereldwijd marktkansen liggen en hoe uw onderneming daarvan kan profiteren? Wij duiden de gevolgen van economische, technologische, maatschappelijke en andere urgente ontwikkelingen, zoals veranderende handelsverdragen en de gevolgen van klimaatverandering. Wij maken gebruik van een veelvoud aan unieke eigen en externe databronnen en modellen, bepalen de effecten  van overheidsbeleid en voeren kwantitatieve analyses uit om bijvoorbeeld de impact van marktinterventies te meten. Samen met u ontwikkelen we marktscenario’s waarmee u strategische commerciële keuze

Waarom Wageningen Economic Research:

  • Al tientallen jaren innovatief in wereldwijd marktonderzoek
  • Wetenschappelijk onderbouwde inzichten toegepast op uw unieke situatie en geïntegreerd advies over beleid en besluitvorming
  • Uitgebreid netwerk van experts en unieke kennis van wereldwijde agri- en voedselmarkten
  • State of the art data en marktmodellen, data science en domeinexpertise

Welk stukje van de puzzel heeft u nodig?

Of u nu behoefte heeft aan marktinzichten, kennis over consumentengedrag of beide, Wageningen Economic Research biedt u concrete antwoorden die u ondersteunen om uw organisatie nog toekomstbestendiger te maken.

Over Wageningen Economic Research

Wageningen Economic Research is het sociaal en economische instituut voor toegepast onderzoek van Wageningen University & Research. Wij ondersteunen bedrijfsleven, overheden en ngo’s bij de overgang naar een duurzamer en gezonder voedselsysteem. Hiervoor bieden wij de laatste wetenschappelijk onderbouwde inzichten. Deze zijn direct toepasbaar bij de ontwikkeling van strategie en besluitvorming.  Zo stellen wij onze opdrachtgevers in staat om afgewogen en feitelijke besluiten over hun commerciële strategie te nemen.