Versies bestanden

Sinds 1986 maakt Wageningen Environmental Research met een frequentie van 3 tot 6 jaar een Landelijk Grondgebruikbestand Nederland (LGN). In die periode hebben 8 versies het licht gezien, waardoor er inmiddels een unieke reeks is opgebouwd. De reeks van bestanden maakt het mogelijk om de ruimtelijke veranderingen in landgebruik te monitoren. Het LGN-bestand is het meest gedetailleerde landelijk landgebruiksbestand van Nederland en heeft zijn waarde inmiddels in tal van toepassingen bewezen.

Versie Opnamejaar Satellietbeelden Andere belangrijke informatiebronnen
LGN2018 2018 Top10NL(2018), BRP2018, BKN2017, AHN2/3, BBG2015
LGN7 2012 Top10NL (2012), BBG2008, BRP2012, BKN2012
LGN6 2007, 2008 Top10vector (2006), BBG2003, BG2003, BKN2007
LGN5 2003, 2004 Top10vector (2002), Ecobeheerskaart en eigendommen Provinciale Landschappen, Staatsbossbeheer en Natuurmonumenten
LGN4 1999, 2000 Top10vector
LGN3+ 1995, 1997 Top10vector, Natuurwaardenkaart, Moerassenbestand
LGN2 1990, 1992, 1994 Basisbestand Ruimtelijke Structuren (BARS)
LGN1 1984, 1986, 1987