Status dataverzameling

De status van de dataverzameling is als meta-informatie voor belanghebbenden beschikbaar via een beveiligde omgeving. Verzoeken tot toegang kunnen worden gedaan via CVO.