De Medisch Ethische Toetsingscommissie van Wageningen University (METC-WU)

Op deze website vindt u informatie om u te helpen bij het voorbereiden en indienen van een onderzoeksdossier. Daarnaast vindt u hier informatie over wat er van u verwacht wordt wanneer een onderzoeksdossier positief is beoordeeld.


Nieuwsberichten:

Vanaf maandag 16 maart 2020 is het METC-WU secretariaat tot nader order niet langer bemenst als gevolg van de beperkende maatregelen die zijn genomen vanwege de uitbraak van het coronavirus. Dit heeft tot gevolg dat de METC-WU voorlopig niet direct telefonisch bereikbaar is. Vragen kunt u via e-mail versturen naar hne.metc@wur.nl. Als het noodzakelijk is dat u toch de secretaris telefonisch te spreken krijgt, stuur dan een email met 'terugbelverzoek' in het onderwerp naar metc.hne@wur.nl.

Advies voor de uitvoering van onderzoek ten tijde van de beperkende maatregelen door het coronavirus

Alle afwijkingen van het protocol en de werkwijze dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Het is niet nodig om al deze afwijkingen (protocol deviations) naar de METC-WU te sturen, behalve als de veiligheid van de proefpersonen in het geding is. Een afwijking van het protocol of een verandering in het protocol in verband met dringende veiligheidsmaatregelen om onmiddelijk gevaar voor de proefpersonen weg te nemen kan zonder goedkeuring vooraf door de METC-WU plaatsvinden. Wel moet dit onmiddelijk gemeld worden bij de METC-WU. Indien het onderzoek (gedeeltelijk) wordt opgeschort, moet dit onmiddelijk worden gemeld bij de METC-WU als de veiligheid van de proefpersonen in het geding is. Voor opschortingen om andere redenen geldt een termijn van maximaal 15 dagen.
De eis dat de aanbiedingsbrief (bij het indienen van een onderzoeksprotocol of amendement) voorzien dient te zijn van een 'natte' handtekening van de indiener, wordt, hangende de beperkende maatregelen i.v.m. het coronavirus, opgeschort. In plaats daarvan volstaat een digitale of ingescande handtekening van de indiener. In verband met de huidige uitzonderlijke situatie hoeft een orginele aanbiedingsbrief (met natte handtekening) niet nagestuurd te worden.