Varianten van Blauwtong

Varianten van Blauwtong

De groep van virussen die Blauwtong veroorzaken bestaat uit minimaal 24 serotypen. Bescherming tegen één serotype biedt geen bescherming tegen andere serotypen. Vanaf het begin van deze eeuw komen in Zuid-Europa serotypen 1, 2, 4, 9 en 16 voor. Serotype 9 kwam vooral voor op de Balkan en is inmiddels uit Europa verdwenen. In 2006 kwam daar serotype 8 in Noordwest-Europa bij. In 2017 verscheen serotype 3 in Zuid-Italië.

Het blauwtongvirus dat werd aangetroffen bij schapen in Limburg werd getypeerd als serotype 8 door World Reference Laboratory for Bluetongue, The Pirbright Institute, Pirbright, UK. Dit virus (BTV-8/net06) lijkt dus niet afkomstig uit Zuid-Europa. De herkomst en introductie is onduidelijk gebleven. Serotype 8 komt in grote delen van de wereld voor, waaronder Afrika, India, Pakistan, Centraal Amerika en het Caraïbisch gebied. Op basis van de genetische eigenschappen is BTV-8/net08 het meest verwant aan BTV-8 uit Nigeria, 1982 en maakt, volgens World Reference Laboratory for Bluetongue, de herkomst uit Afrika ten zuiden van de Sahara het meest waarschijnlijk. Het feit dat BTV8/net06 niet efficiënt wordt verspreid door de Afrikaanse knuttensoort spreekt dit tegen.