Klassieke varkenspest

De vrijwaring en bestrijding van klassieke varkenspest is een taak die in Nederland door de overheid wordt uitgevoerd. Het is een kerntaak van Wageningen Bioveterinary Research om de overheid hierbij te ondersteunen.

Diagnostiek, advisering en training zijn de kerntaken die Wageningen Bioveterinary Research daarin heeft als zelfstandige organisatie. Om deze taken goed uit te kunnen voeren is voortdurend onderhoud en uitbreiding van expertise noodzakelijk, o.a. in de vorm van onderzoek gerelateerd aan de kerntaken.