Virus en incubatietijd van het Schmallenbergvirus

Virus en incubatietijd van het Schmallenbergvirus

Experimentele infectie in 3 kalveren toonde milde klinische verschijnselen van acute infectie aan tussen dag 3 en dag 5 post-inoculatie en aanwezigheid van virale deeltjes van 2 to 5 dagen post-inoculatie. Er zijn nog geen experimentele infectiegegevens over schapen en geiten.

Bron van verspreiding

Waarschijnlijk geïnfecteerde insecten

Positief materiaal gevonden in virusisolatie

Virus is geïsoleerd in bloed van volwassen dieren en besmette foetus en in de hersenen van een besmet foetus.

Positief materiaal gevonden in PCR test

In organen en bloed van besmetten foetusessen, placenta, vruchtwater, meconium.

Al deze bevindingen moeten verder onderzocht worden op hun rol in de verspreiding.