Q-koorts

Verspreiding Q-koorts

Dieren kunnen C. burnetii uitscheiden via melk, urine, mest, bij abortus en bij de geboorte van gezonde nakomelingen. Vooral bij een abortus worden grote hoeveelheden bacteriën uitgescheiden via de nageboorte en het vruchtwater.

Q-koorts ook in Nederland

Ook in Nederland komt Q-koorts bij landbouwhuisdieren voor. Dit blijkt uit onderzoek naar het voorkomen van antilichamen tegen deze ziekte. Ook kan de bacterie aangetoond worden in materiaal afkomstig van de dieren. Het aantal gevallen van vroeggeboorte door C. burnetii bij melkgeiten en melkschapen neemt toe.

Tot 2007 werd de ziekte bij ongeveer 25 mensen per jaar vastgesteld. Bij dieren werd er niet zo veel aandacht besteed aan de bacterie tot in 2005 de eerste gevallen van abortus door Q-koorts bij geiten in Nederland werd vastgesteld door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).

Contact met vee

Uit onderzoek dat plaatsvond in de jaren ’80 bleek echter dat ook toen al een groot percentage van de bevolking en landbouwhuisdieren in contact was geweest met C. burnetii. Hieruit kan geconcludeerd worden dat C. burnetii al veel langer in Nederland aanwezig is, net zoals in de ons omringende landen. Deze aanwezigheid heeft tot 2005 echter niet tot grote problemen geleid.

Factoren die een rol spelen

Waarom er in 2005 bij geiten en in 2007 en de jaren erna bij mensen wel een uitbraak van Q-koorts heeft plaatsgevonden is onduidelijk. Een aantal factoren speelt daarbij een rol.

  1. Ten eerste is er meer aandacht voor Q-koorts gekomen, met name ook in het buitenland. Dit heeft ertoe geleid dat de waakzaamheid vergroot is en er meer diagnostiek wordt uitgevoerd.
  2. Een tweede mogelijke factor is de sterke toename van de melkgeitenhouderij. Mogelijk heeft hierdoor de bacterie zich kunnen verspreiden en is er een soort kritische grens overschreden.
  3. Een derde mogelijke reden is dat er meer virulente stammen van C. burnetii circuleren. Welke stammen er in Nederland zijn is niet bekend. Als laatste spelen weersomstandigheden een rol. Bij droge weersomstandigheden kan C. burnetii goed overleven in het milieu en zich verspreiden. In 2007 was april en in 2008 was mei zeer droog.