Carbapenemase resistente bacteriën

Wageningen Bioveterinary Research adviseert sinds 2012 de overheid over Carbapenemase resistente bacteriën in dieren en coördineert de nationale monitoring daarvan in Nederland.

Surveillance

Hoewel deze bacteriën in Nederlandse veehouderij en in gezelschapsdieren (nog) niet voorkomen, is de kans dat deze bacterie geïntroduceerd wordt en zich onder dieren zal verspreiden reëel.

De resultaten van de surveillance geven inzicht in het landelijke voorkomen en mogelijke verspreiding van deze resistente micro-organismen.