Vergaderdata

De vergaderingen van de METC-WU zijn in principe niet openbaar, tenzij de METC-WU anders besluit. Bij de eerste indiening van een onderzoeksdossier nodigt de METC-WU de betrokken hoofdonderzoeker en uitvoerend onderzoeker uit in een vergadering voor het geven van nadere toelichting op door hen voorgelegd wetenschappelijk onderzoek.

Vergaderdata Deadline indienen onderzoeksdossier
do 16 januari 2020 ma 6 januari 2020 (voor 9.30 uur)
do 20 februari 2020 ma 10 februari 2020 (voor 9.30 uur)
do 26 maart 2020 ma 16 maart 2020 (voor 9.30 uur)
do 23 april 2020 ma 13 april 2020 (voor 9.30 uur)
do 4 juni 2020 ma 24 mei 2020 (voor 9.30 uur)
do 9 juli 2020 ma 29 juni 2020 (voor 9.30 uur)
do 27 augustus 2020 ma 17 augustus 2020 (voor 9.30 uur)
do 1 oktober 2020 ma 21 september 2020 (voor 9.30 uur)
do 5 november 2020 ma 26 oktober 2020 (voor 9.30 uur)
do 10 december 2020 ma 30 november 2020 (voor 9.30 uur)
 


METC-WU