Vergaderdata

In verband met het besluit van de RvB om de METC-WU op te heffen, zal de METC-WU geen onderzoeksdossiers meer in behandeling nemen. Vanwege de ontstane situatie zijn er voor 2021 geen vergaderingen gepland.

METC-WU