Taalbeleid

Om de internationalisering van Wageningen University & Research een verdere impuls te geven, biedt de universiteit cursussen Engels aan voor alle medewerkers die onder Taalbeleid vallen. Je wordt geïnformeerd door jouw leidinggevende of HR-adviseur wanneer Taalbeleid bij jouw afdeling wordt geïmplementeerd. De kosten voor de cursussen komen ten laste van het opleidingsbudget van de afdeling/Science Group, mits je onder Taalbeleid valt. Om plaatsing in de juiste cursus te waarborgen, dien je een gratis placement test (Oxford Online Placement Test) te maken.

Cursussen Taalbeleid

Wageningen in'to Languages biedt verschillende cursussen in het kader van Taalbeleid Wageningen University & Research.

Instapeis/OOPT score* Communicatietrainingen CEFR eindniveau
0 - 40 Basic English (10 sessies) A1 / A2
40 - 60 Hospitality English (10 sessies) B1
50 - 70 Grammar & Vocabulary 1 (10 sessies) B2
60 - 80 Professional Skills in English (10 sessies) B2
60 - 80 Speaking Skills (10 sessies) B2
> 70 Grammar & Vocabulary 2 (10 sessies) C1
> 70 Lecturing in English in the International Classroom (online) (5 modules)) C1 / C2
> 80 Advanced Speaking Skills (10 sessies) C1
> 100 Lecturing Observation Service C2

Naast bovenstaand aanbod biedt Wageningen in'to Languages twee schrijfcursussen waar geen instapniveau voor vereist is:

- Professional Writing in English
- Scientific Writing for Professionals

Aanmelden

Als je interesse hebt in een cursus, neem dan contact op met je leidinggevende. Als je toestemming hebt om een cursus te volgen, dan kun je een afspraak inplannen voor de Oxford Online Placement Test, en, als dat door jouw leidinggevende is aangegeven, voor een intakegesprek waarin de mondelinge vaardigheden worden getoetst. Dit gesprek duurt ongeveer 15 minuten. Denk je er aan het autorisatieformulier te laten ondertekenen als je je inschrijft voor de cursus?

Wij vragen je vriendelijk om je uiterlijk een week voor de cursus aan te melden via onze website.

Liever een cursus op maat?

Heb je een specifieke trainingsvraag, dan stellen we in overleg graag een programma op maat samen. Onze maatwerktrainingen Engels kun je zowel individueel als in groepsverband met collega's volgen.

Ik wil meer informatie over een maatwerktraining