Voorwaarden ontwerpwedstrijd

De wedstrijd is geschikt voor de groepen 5 t/m 8 van het basisonderwijs. Alleen inzendingen van deze groepen maken kans op de prijzen.

1.    Een groepje moet uit minimaal 4 personen bestaan. Per klas kan maximaal één ontwerp worden ingezonden en per school twee. Heeft een klas of school meer ontwerpen, dan kiezen zijzelf de beste uit voor inzending.

2.    Voordat je het ontwerp instuurt, moet je je aanmelden via het formulier, zodat wij alle gegevens compleet hebben.

3.    De uiterste inleverdatum van het ontwerp is dinsdag 14 april 2020 om 10:00 uur.

4.    Inzendingen kunnen alleen digitaal ingediend worden via het e-mailadres wetenschapsknooppunt@wur.nl. Geef in een Word-document kort en bondig een beeld van het plan van aanpak en het resultaat (inleiding en conclusie met foto’s en filmpjes van het ontwerp). Bekijk hier de hoofdstukindeling.

5.    Inzendingen die na dinsdag 14 april 2020 10:00 uur binnen komen, worden niet meegenomen in de selectie.

6.    De groepjes met de vijf beste en meest vernieuwende ontwerpen worden uitgenodigd voor de finale op de Campus van Wageningen University & Research. Daar presenteren en verdedigen zij hun ontwerp tegenover een jury van deskundigen.

7.    De finale is op woensdagmiddag 20 mei 2020. Per inzending kunnen maximaal 4 kinderen en 1 begeleider afgevaardigd worden die de presentatie geven. Overige klasgenoten (in de leeftijd 8 t/m 12) en ouders zijn welkom, indien vooraf aangemeld.

8.    De vijf finalisten worden uiterlijk donderdag 16 april 2020 per e-mail bekend gemaakt aan alle inzenders. Het bericht wordt gestuurd naar het e-mailadres dat op het inschrijfformulier is opgegeven. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

9.    Wanneer je hebt deelgenomen aan de ontwerpwedstrijd, maar geen finalist bent,  ben je welkom op woensdag 20 mei 2020 bij de finale. Je maakt dan onderdeel uit van de publieksjury. Ook dan geldt dat je met maximaal 4 kinderen en 1 begeleider per inzending mag komen. Zet 1 april 2020 dus altijd vast in de agenda als je meedoet.

10. De jury van de ontwerpwedstrijd kiest de winnaars op basis van de volgende aspecten: orginaliteit, innovativiteit, werkwijze/aanpak, presentatie van het ontwerp, uitvoerbaarheid van het idee en compleetheid van de inzending.

11. De inzendingen die een prijs winnen, worden gepubliceerd op www.wur.nl/wetenschapsknooppunt. Bij ieder gepubliceerd idee zijn de naam en plaats van de school en de klas zichtbaar. De winnende scholen gaan akkoord met publicatie van het idee, klas- en naamsvermelding en vermelding van de plaats van de school in uitingen van het Wetenschapsknooppunt. Dit gebeurt door vermelding op onze website www.wur.nl/wetenschapsknooppunt en via persberichtgeving.

12. De finale van de ontwerpwedstrijd wordt opgenomen en uitgezonden via WURtv. Er zullen ook foto's gemaakt worden. Wanneer je aanwezig bent bij de finale ga je akkoord dat je in beeld komt. Beeldmateriaal wordt alleen voor communicatiedoeleinden behorend bij het Wetenschapsknooppunt Wageningen University gebruikt, zoals verslaggeving van dit evenement. Alles over de WUR en de privacywetgeving vind je hier.

13. De prijzen worden tijdens de finale uitgereikt aan de winnaars. Op de website wordt vermeld wat de prijzen zijn.

14. Het Wetenschapsknooppunt Wageningen University behoudt zich het recht voor, wanneer de deelnemer één van de actievoorwaarden heeft overtreden, onvolledige, onjuiste of misleidende informatie heeft opgegeven of op enigerwijze de wetgeving heeft overtreden, de deelnemer uit te sluiten, op enig moment te diskwalificeren of te weigeren de prijs toe te kennen.

15. Het team Wetenschapsknooppunt Wageningen University behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de wedstrijd stop te zetten of te wijzigen.

16. Deelname aan de wedstrijd houdt acceptatie van de actievoorwaarden in. Betwisting van de voorwaarden in het reglement wordt niet in overweging genomen.