Global Food and Nutrition Security

(KB-22) Duurzame en gezonde voeding voor iedereen over de hele wereld staat wereldwijd op de agenda. Wageningen University & Research draagt bij aan voedselzekerheid, betere voeding en duurzame lokale en mondiale voedselsystemen door het ontwikkelen van op wetenschap gebaseerde oplossingen, het creëren van partnerschappen en faciliteren van verandering. In dit kennisbasis programma kijken we naar drie elementen van het voedselsysteem:
i) consumentengedrag en voedsel keuzes door verschillende bevolkingsgroepen;
ii) veerkrachtige voedselmarkten gericht op stabiele toegang tot voldoende, veilig en voedzaam eten; en
iii) ontwikkelingspaden om te komen tot veerkrachtige, flexibele en duurzame productie systemen gericht op het leveren van continue hoge kwaliteit voedsel.

Projecten 2018