Social Innovation for Value Creation

(KB-28) Dit onderzoeksprogramma is een doorsnijdend thema voor alle KB programma’s en levert een bijdrage aan de ambitie van Wageningen University & Research om maatschappelijke veranderingen sterker te integreren met het werken aan economische impact en technologische ontwikkeling. Het programma onderzoekt de relatie tussen waardecreatie en innovaties in de wijze waarop ideeën uitgewerkt en in praktijk gebracht worden. Daarbij wordt zowel gekeken naar de sociale component in innovatiepraktijken waar WUR aan werkt, als ook naar sociale innovaties als recent maatschappelijk fenomeen in de participatiesamenleving.

Projecten 2018