Resource Use Efficiency

(KB-30)
Het investeringsthema Resource Use efficiency (RUE) draagt bij aan structurele oplossingen om het lange-termijn gebruik van onze hulpbronnen zeker te stellen, door aan de ene kant het gebruik efficiënter en vollediger te maken, en aan de andere kant het ecosysteem beter intact te laten of zelfs robuuster te laten worden. Door kringlopen beter te laten sluiten kan depletie op de ene locatie en accumulatie op de andere locatie verminderen. We ontwikkelen hiervoor nieuwe kennis, technologie en productie- en consumptie netwerken om duurzamer met de beschikbare grondstoffen om te gaan. Op deze wijze dragen we bij aan een high-efficiency-revolutie in het gebruik van biologische grondstoffen.

De overgang brengt ook nieuwe economische en maatschappelijke kansen en risico’s met zich mee. Sociaaleconomische analyse kan, in een voortdurende uitwisseling met de technologische disciplines en -ontwikkelingen, laten zien hoe deze overgang vorm kan krijgen en wat daarvoor nodig is. Nieuwe netwerken worden gevormd tussen de belangrijkste actoren in productie en consumptie en innovaties zullen nodig zijn bij bestaande instituties. Een goede wijze van interactieve communicatie met de actoren en stake-holders in de samenleving zal gelijktijdig moeten worden ontwikkeld.

Projecten 2018