Kennis op maat

Het onderzoek dat Wageningen University & Research uitvoert voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wordt via diverse geldstromen gefinancierd. Met Kennis op Maat wordt voor geselecteerde thema's extra aandacht besteed aan verspreiding van kennis naar specifieke doelgroepen. Een overzicht van deze Kennis op Maat projecten en de resultaten en middelen wordt hier gegeven.Kennis op maat