Open dag en ouders

Het bezoeken van een Open Dag is een belangrijke en leuke stap in het studiekeuzeproces. Ook voor ouders. Tijdens de ouderpresentaties van onze oudervoorlichter Hermien Miltenburg en studenten komt u meer te weten over studeren aan de Wageningen University & Research.

Ouderpresentatie

Tijdens de Open Dag vertellen oudervoorlichter Hermien Miltenburg en studenten tijdens de ouderpresentatie meer over WUR. We vertellen hoe de lessen en tentamens zijn georganiseerd en hoe je extra ondersteuning kunt vragen. We geven informatie over studiekosten en studiefinanciering. We gaan in op de arbeidsmarkt en wat je verdient na een studie op de universiteit. Studenten vertellen meer over het wonen in Wageningen en hoe je een kamer vindt. Er is een special over studiepunten.

Vijf tips voor ouders bij een Open Dag

1: Vragen stellen

Laat uw kind vragen stellen, vooral aan de studenten die hij of zij op een Open Dag ontmoet. Bespreek van te voren welke vragen uw kind wil stellen en kom er later nog eens op terug. Mag u mee naar de Open Dag? Doe dat vooral. Zijn er presentaties voor ouders? Sla die niet over.

2: Studiebijsluiter lezen

Lees de ‘studiebijsluiter’ van deze opleiding. Dat is een overzicht van allerlei feiten en cijfers. Hoeveel eerstejaars zijn er? Hoe tevreden zijn de studenten? Hoeveel studenten halen het eerste studiejaar?

3: Kijk kritisch mee

Soms laten jongvolwassenen zich leiden door ‘mooie praatjes’. Wordt er een realistisch beeld van de opleiding gegeven?

4: Beroepen kennen

Krijgt u een beeld van de beroepen die je na deze opleiding kunt gaan doen? Voor studiekiezers is dit nog ver weg. Kent u mensen die dit beroep hebben? Of zijn er in uw familie of vriendenkring mensen die dergelijke mensen kennen? Mag uw kind eens met ze praten? Zijn er afgestudeerden op de Open Dag? Kunt u daar contact mee leggen? Of kan dat via de opleiding misschien? Vraag er gerust naar.

5: Spiegel voorhouden

Reageert uw zoon of dochter enthousiast op de presentaties? Voelt hij of zij zich op gemak bij de studenten die u ontmoet? Lijkt de sfeer van deze universiteit of (hoge)school te passen bij uw kind? Geef uw kind feedback.

Onderwerpen tijdens de ouderpresentaties

Studiepunten

Ieder studiejaar moet een student 60 studiepunten halen. Je rondt je opleiding af als je alle studiepunten van de opleiding gehaald hebt. Het eerste studiejaar moet je een minimum hoeveelheid studiepunten halen. In deze presentatie voor ouders en aanstaande studenten wordt uitgelegd hoe je studiepunten verdient binnen Wageningen University & Research. En wat een student moet doen als hij misschien te weinig studiepunten haalt. Studenten delen hun eigen ervaringen met studeren en studiepunten halen. Deze presentatie is zinvol voor alle studenten die gaan studeren op een hogeschool of universiteit en hun ouders.

Het eerste studiejaar

U krijgt informatie over hoe het studiejaar is opgebouwd, wanneer er tentamens en hertentamens zijn en we laten u zien op welke manier uw zoon/dochter leert. Meer informatie over het eerste jaar vind u onder Praktische informatie (kalender, studiegids). Ook hebben we het over de factoren die bepalen of het eerste studiejaar een succes wordt en wat u daaraan kunt doen. Kijk ook eens op www.studiekeuzekind.nl onder de tab 'studeren'.

Studiebegeleiding

Hoe zit de studiebegeleiding in elkaar? Hoeveel uitval is er? Wat doet de universiteit bij dreigende uitval? Hoe verloopt het contact met docenten en hoeveel contacturen zijn er. Wat doet een studentendecaan?

Wonen

Hoewel de kamermarkt steeds krapper wordt, is wonen in Wageningen nog steeds heel leuk, veilig en gezellig. En relatief niet zo duur. Er is woningnood, dus op tijd aanmelden is belangrijk. Kijk op www.studiekeuzekind.nl en zoek op 'kamer'.

Geldzaken

Studiefinanciering hoe werkt dat? Wat kost een opleiding? Niet alleen het collegegeld maar ook de kosten van leermiddelen en stages en de bijkomende kosten voor een student. Tijdens de ouderpresentatie krijgt u meer informatie over studiefinanciering. Ook hebben we het over baankansen en wat een afgestudeerde verdient. Kijk op www.studiekeuzekind.nl onder de tab: Leenstelsel.