Happyhier laat zien waar mensen gelukkig zijn

HappyHier laat zien waar mensen gelukkig zijn

Zijn er plekken waar mensen gelukkiger zijn dan elders? Wageningen University & Research onderzoekt dat samen met bijna 5000 burgers. Die hebben tussen 1 mei en 20 juni 2016 de app HappyHier op hun smartphone geïnstalleerd. Daarmee geven ze een maand lang twee tot vier keer per dag aan hoe gelukkig ze zijn. De dataverzameling stopt op 21 juli 2016, waarna de analyse van deze omvangrijke dataset begint. De definitieve resultaten zullen eind 2017 gepubliceerd worden.

Met dit onderzoek wil Wageningen University & Research het inzicht vergroten in de betekenis van de inrichting van de leefomgeving voor het welbevinden van burgers. Die kennis maakt het mogelijk om bij besluiten over investeringen in de leefomgeving de effecten op het welbevinden van mensen beter mee te wegen.

- Het social media element kan niet getoond worden - controleer uw instellingen

Nieuws: