Veelgestelde vragen HappyHier

Veelgestelde vragen

Heeft u nog vragen over het gebruik van de app? Hieronder vindt u de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met de onderzoeker.

Antwoorden

Lees alle vragen en antwoorden hieronder

Terug naar bovenTerug naar boven

Waarom krijg ik soms geen verzoek om de vragenlijst in te vullen?

Het tijdstip waarop de deelnemer een verzoek krijgt, is afhankelijk van zijn gedrag. Op plekken waar mensen vaak komen, zoals het werk en thuis, is de kans op een verzoek kleiner dan op plekken waar mensen zelden komen. De deelnemer krijgt 1 tot maximaal 4 keer per dag een verzoek om de vragenlijst in te vullen.

Terug naar bovenTerug naar boven

Hoe vaak kan ik een verzoek verwachten?

De deelnemer krijgt 1 tot maximaal 4 keer per dag een verzoek om de vragenlijst in te vullen door het geluid van een fietsbel. Het tijdstip waarop de deelnemer een verzoek krijgt, is afhankelijk van zijn gedrag. Op plekken waar mensen vaak komen, zoals het werk en thuis, is de kans op een verzoek kleiner dan op plekken waar mensen zelden komen.

Terug naar bovenTerug naar boven

Wat gebeurt er als ik het verzoek negeer?

Nadat de fietsbel een oproep heeft aangekondigd, kan de deelnemer de vragenlijst binnen 15 minuten beantwoorden. Daarna is het nog mogelijk om zelf de vragenlijst te starten. Doet de gebruiker dat niet, bijvoorbeeld omdat andere zaken zijn aandacht vragen, kan er na dat kwartier weer een oproep komen.

Terug naar bovenTerug naar boven

Waarom krijg ik de melding ‘HappyHier heeft toestemming nodig voor gebruik locatieservices?

Voor het onderzoek is het essentieel dat bekend is op welke plek de vragenlijst is ingevuld. Daarom dient de gebruiker de app toestemming te geven om de locatie te kunnen bepalen, ook wanneer de app niet actief gebruikt wordt. Bovendien gebruikt HappyHier de locatieservices om te voorkomen dat de deelnemers te vaak vragen krijgt over het type plekken waar ze vaak komen. Deze melding kan bij Apple regelmatig terugkeren.

Terug naar bovenTerug naar boven

Kan ik ook vragen beantwoorden zonder verzoek?

Ja. Door de app zelf te openen, verschijnt een oranje logo met pijl. Als de deelnemer daarop klikt, start de vragenlijst.

Terug naar bovenTerug naar boven

Wat gebeurt er met de resultaten?

De antwoorden op de vragen worden gebruikt in onderzoek van Wageningen UR naar welke plekken mensen gelukkig maken of juist niet. In dat onderzoek wordt de invloed van kenmerken van de leefomgeving op het geluk van de deelnemer onderscheiden van andere, zoals het weer, wat de deelnemer doet en het gezelschap waarin hij verkeert. De invloed van persoonlijke verschillen tussen deelnemers wordt zo veel mogelijk uitgesloten door de verschillen in geluk binnen één deelnemer te analyseren.

Terug naar bovenTerug naar boven

Hoe worden de data opgeslagen?

HappyHier stuurt de data naar de server van CentERdata. Dit is een instituut voor dataverzameling en onderzoek met grote ervaring in dataverzameling door onder andere panel onderzoek. Het instituut is gevestigd op de campus van de Tilburg University (TiU). De antwoorden op de vragen en de locatiegegevens worden anoniem en gescheiden opgeslagen.

Terug naar bovenTerug naar boven

Welke data worden bewaard en waarom?

HappyHier verzamelt zowel antwoorden op de vragenlijsten als locatiegegevens
In de startvragenlijst bevat onder andere vragen over activiteiten die u onderneemt, uw gezinssamenstelling en uw postcode.
In de regelmatig terugkerende vragenlijst staan drie vragen centraal: (1) hoe gelukkig voelt u zich op dit moment? (2) welke activiteit doet u nu? en (3) in welk gezelschap bent u?
De locatiegegevens leggen met tussenpozen vast waar de telefoon zich verspreid over de dag bevindt, ook als de app niet actief wordt gebruikt
Alterra Wageningen UR gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het maken van statistische analyses in het kader van wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen geluk en leefomgeving.

Terug naar bovenTerug naar boven

Hoe is mijn privacy gegarandeerd?

De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server. Persoonsgegevens, worden niet langer bewaard dan nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking van de door HappyHier verzamelde gegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Terug naar bovenTerug naar boven

Waar kan ik de privacyverklaring van HappyHier teruglezen?

De verklaring wordt getoond tijdens het installeren van de app, maar u kunt deze hier teruglezen

Terug naar bovenTerug naar boven

Kan ik ook in het buitenland meedoen?

HappyHier blijft wel buiten Nederland actief op de smartphone, maar stuurt geen verzoek om een vragenlijst te beantwoorden. Wij raden aan om in het buitenland HappyHier tijdelijk te deinstalleren om onnodig batterijverbruik te voorkomen.

Terug naar bovenTerug naar boven

Waarom blijft het HappyHier logo altijd bovenin mijn scherm staan?

Bij Android telefoons zal na het installeren van de app in de bovenste balk in het scherm het HappyHier logo verschijnen. Dit blijft permanent zichtbaar, ook als de app niet wordt gebruikt. Dit logo betekent dat de HappyHier app op de achtergrond actief is met het meten van de locatie en/of het klaarzetten van een vragenlijst. Wanneer er een melding komt waarin de deelnemer gevraagd wordt een vragenlijst in te vullen, zal tijdelijk een tweede logo verschijnen. Dit tweede logo zal verdwijnen nadat de melding bekeken is.

Terug naar bovenTerug naar boven

Waarom meldt ‘Mijn geluk’ dat ik niet alle oproepen beantwoord?

Bovenin het scherm “Mijn geluk” kan de deelnemer zien hoeveel oproepen hij of zij ontvangen heeft en hoeveel daarvan beantwoord zijn. Het is heel normaal dat een deelnemer maar een kwart tot de helft van de oproepen beantwoordt. Dat hoeft geen probleem te zijn als de deelnemer de hele periode van 30 dagen meedoet. Dan komt er voldoende informatie binnen.

Er zijn veel reden waarom de deelnemer oproepen mist. Het fietsbelgeluid kan om allerlei reden niet gehoord worden, bijvoorbeeld door veel omgevingsgeluid of een telefoon die buiten bereik ligt. Ook komt het soms niet uit, of is het zelfs onverstandig om te beantwoorden bijvoorbeeld in het verkeer. Tijdens lange autoritten buiten de bebouwing krijgt de deelnemer veel oproepen die niet beantwoord kunnen worden.

Het is ook mogelijk om zelf een vragenlijst op te roepen als u een oproep hebt gemist. Vooral vragenlijsten vanaf plekken waar de deelnemer niet vaak komt zijn welkom. De resultaten van een dergelijke lijst worden wel meegenomen in de ‘Mijn Geluk’ grafieken maar telt niet als beantwoorde oproep in de teller.

Terug naar bovenTerug naar boven

Wat gebeurt er als de teller voor het aantal dagen op 0 staat?

Allereerst willen wij u bedanken dat u 30 dagen heeft meegedaan aan het HappyHier onderzoek! U kunt de app nog steeds blijven gebruikten, tot ongeveer 1 juli. Wel zullen de tellers in de pagina ‘Mijn geluk’ niet meer het correcte aantal totale oproepen weergeven, maar dat heeft geen invloed op de werking van HappyHier. Als u wilt stoppen met het invullen van HappyHier kunt u de app ook verwijderen. Op de iPhone drukt u hiervoor op het HappyHier icoon, totdat bij alle iconen een kruisje verschijnt. Door het dit kruisje te drukken verwijdert u de app. Bij Android telefoons verwijdert u HappyHier via het instellingen menu, hoe dat precies gaat verschilt per merk.

Terug naar bovenTerug naar boven

Heeft u een vraag die hier niet bijstaat? Stel uw vraag direct aan de onderzoekers via het onderstaande formulier.

  1. Stel uw vraag: