Publications

Sobre a necessidade de tratar dos desastres no contexto da sociedade de risco = On the need to tackle disasters within the context of the risk society

Jacobi, P.R.; Aledo, A.; Warner, J.F.