Bioraffinage en biomassa

Bioraffinage

Bioraffinage omvat de technologieën die het mogelijk maken om ingrediënten uit biomassa duurzaam te benutten. Dankzij bioraffinage kunnen we biomassa omzetten in verhandelbare producten en energie. Wageningen Food & Biobased Research is koploper in de ontwikkeling van kennis en technologieën op het gebied van bioraffinage.

Biomassa en bioraffinage spelen de komende decennia in de ontwikkeling naar een biobased economy een steeds belangrijkere rol. Biomassa is van groot belang om de groeiende wereldbevolking te blijven voorzien in haar behoefte aan voedsel, energie, chemicaliën, materialen, farmaceutische en andere producten. Fossiele en minerale bronnen dreigen uitgeput te raken. Maar door de toenemende welvaart en verandering in consumptiepatronen neemt onze behoefte aan grondstoffen juist toe. Het ontwikkelen van nieuwe duurzame waardeketens is dus een hele actuele uitdaging. Bioraffinage vormt de sleutel om deze ontwikkeling mogelijk te maken: dankzij bioraffinage is het mogelijk om biomassa maximaal te benutten. Alle componenten uit biomassa kunnen met bioraffinage voor een scala aan producten gebruikt worden, zoals:

  • levensmiddelen
  • diervoeding
  • chemicaliën
  • materialen
  • bio-energie
Moving towards biorefinery is going to be the real big revolution in our future
Louise O. Fresco

Biomassa: van productie tot gebruik

Samen met bedrijven ontwikkelt Wageningen Food & Biobased Research nieuwe kennis op het gebied van duurzame biomassa productie en valorisatie. Vanuit onze verschillende technologieën en expertisegebieden (zoals voorbehandeling, scheidingstechnieken, biomassabeschikbaarheid) ontwikkelen we kennis die het mogelijk maakt om de kwaliteit en complexiteit van biomassagrondstoffen te benutten. Dankzij onze integrale blik op biomassaproductie, ketens en biobased producten kunnen we partners efficiënt ondersteunen bij de transitie naar de biobased economy.

Interactieve infographic: The Biobased Economy Value Chain

Klik op een pictogram in deze infographic voor meer informatie.

Lignocellulose gewassen Verse biomassa en reststromen Verse biomassa en reststromen Aquatische biomassa Biobased materialen Biobased chemicaliën Duurzame voedselketens Voorbehandeling Bioplastics Biobased chemicaliën Biobased chemicaliën Componenten uit biomassa Bioraffinage Lignocellulose