Duurzame veehouderij

Wageningen University & Research werkt samen met het bedrijfsleven aan het openen van nieuwe perspectieven voor de veehouderij in Nederland en internationaal.

Het ontwerp van integraal duurzame stalsystemen die inspelen op de behoefte van dieren, met oog voor economie, milieu, gezondheid van mens en dier, en arbeidsomstandigheden is een voorbeeld waarin we werken aan een toekomstbestendige veehouderij. Maar ook onderzoek op specifieke aspecten van de veehouderij als fijnstofuitstoot, broeikasgasemissie, zorgvuldig omgaan met mest en onderzoek naar zoönosen (besmettelijke ziekten van dier op mens) dragen daaraan bij. Daarnaast begeleiden en stimuleren de onderzoekers van WUR de voorhoede onder de veehouders om een stap verder te zetten en hun kennis te delen met andere veehouders in praktijknetwerken.

Op deze pagina zijn een groot aantal onderzoeken en projecten bijeen gebracht die gerelateerd zijn aan het verduurzamen van de veehouderij.