MicroMasters Chemistry and Technology for Sustainability

MicroMasters Chemistry and Technology for Sustainability

Werk mee aan de overgang van fossiele- naar duurzame bronnen en geef vorm aan een biobased toekomst. Volg alle MOOCs in het programma en haal een MicroMasters-diploma van maximaal 18 ECTS. Deze credentials kun vervolgens gebruiken voor de on-campus Master of Science Biobased Sciences (normaal gesproken een opleiding van 120 ECTS, 2 jaar fulltime op de campus).

Cursusinhoud

De wereld stapt geleidelijk over van fossiele grondstoffen naar duurzaam en biobased. Alternatieve biobased grondstoffen zijn pas echt duurzaam als ze ook economisch levensvatbaar zijn. Bedrijven moeten de weg leren vinden in dit dynamische veld vol uitdagingen en kansen, willen ze succesvol zijn. Ben jij iemand die werkt in de energie-, de chemische of biotechnologische industrie en wil je graag meewerken aan de transitie naar duurzamere praktijken? Dan is deze MicroMasters echt iets voor jou! Met het volgen van dit programma verdiep je je in de chemie en biotechnologie die komen kijken bij de productie van energiedragers, polymeren, chemische bouwblokken en materialen uit duurzame bronnen en afvalstromen.

Na het afronden van deze online opleiding kun je je verder verdiepen in dit onderwerp door je aan te melden voor de on-campus masteropleiding Biobased Sciences. Lees meer (in het Engels).

Wat je gaat leren

  • Wat er allemaal komt kijken bij de overstap van een fossiele economie naar een biobased economie
  • Hoe je geschikte grondstoffen identificeert en hieruit waardevolle nieuwe producten maakt
  • Hoe je biomassa raffineert zonder de waardevolle bestanddelen ervan te beschadigen
  • Hoe je een functieanalyse van mogelijke raffinagemethodes voor een grondstof uitvoert
  • Hoe je biobased grondstoffen efficiënt omzet in gewenste producten
  • Wat de technologische, ethische, maatschappelijke en economische gevolgen zijn van biobased productie

Deze MicroMasters bestaat uit de volgende MOOCs

Aanmelden voor de on-campus master Biobased Sciences

Als je alle MOOCs behorende bij het MicroMasters programma succesvol hebt afgerond met een ‘verified certificate en je van plan bent het Master of Science-programma Biobased Sciences (120 ECTS, 2 jaar fulltime op de campus) aan de WUR (Wageningen University & Research) te volgen, dan kun je je verworven MicroMasters credential hiervoor inzetten. Wel dien je eerst de reguliere toelatingsprocedure voor MSc-studenten te doorlopen en aan de overige instroomeisen te voldoen.

Ben je toegelaten en wil je vrijstelling voor bepaalde onderdelen van het MSc-programma? Dan kun je hiervoor een formeel verzoek indienen. Campuscursusen waarvoor je vrijstelling kunt krijgen (tot maximaal 18 ECTS) dienen gelijkwaardig te zijn aan de online MOOCs in het MicroMaster-programma.

Belangrijk: Ben je van plan je na de MicroMasters aan te melden voor de on-campus master? Start dan zo snel mogelijk je aanmeldingsprocedure.

Voor vragen over de aanmelding en het inzetten van de MicroMasters credentials kun je je wenden tot dr.ir. S (Sonja) Isken. Ook wanneer je de MicroMasters in de 'oude' vorm (MicroMasters Biobased Sciences for Sustainability/up to 24 ECTS) hebt gevolgd, raden wij je aan contact met Sonja op te nemen.

dr.ir. S (Sonja) Isken