Melding en afhandeling verdenking Ziekte van Aujeszky

De NVWA heeft een landelijk telefoonnummer waarop verdenkingen van aangifteplichtige dierziekten gemeld kunnen worden: (045) 546 31 88.

De NVWA zal binnen enkele uren na melding het varkensbedrijf bezoeken. Vaak zijn hierbij ook een dierenarts van de Gezondheidsdienst voor Dieren en de eigen dierenarts aanwezig.

Als er monsters genomen worden, gaan deze per koerier naar Wageningen Bioveterinary Research. Als monsters voor serologie onderzocht worden, als er geen klinische verschijnselen zijn, wordt dit de eerstvolgende werkdag gedaan. Wanneer er wel klinische verschijnselen zijn wordt de monsters vrijwel direct onderzocht op ZvA virus met een PCR-test (op keelswabs); de uitslag hiervan is meestal binnen 12 uur bekend.

In de tijd dat de monsters nog getest worden, krijgt het bedrijf te maken met een aan- en afvoerverbod. Dit verbod wordt opgeheven zodra de ZvA-uitslag gunstig is.

Voor meer details omtrent deze procedure wordt verwezen naar de website van de NVWA: www.nvwa.nl.