Open data Wageningen Marine Research

Open data

Wageningen Marine Research beschikt over veel data op basis van eigen dataverzameling, overheidsprogramma’s, zoals de Wettelijke Onderzoekstaken en de MWTL-monitoring (Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands) en uit internationale netwerken zoals ICES (International Council for Exploration of the Seas).

Informatiebronnen van Wageningen Marine Research