Duurzame exploitatie en bescherming

Wat is het effect van uw (maritieme) activiteiten op mariene en aquatische ecosystemen en de biodiversiteit? Wageningen Marine Research adviseert overheid en bedrijfsleven bij de invoering en uitvoering van (nieuw) beleid, waaronder een nieuwe EU Common Fisheries Policy, advisering bij vangstquota (TAC's); Natura 2000, de Vogel & Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Marien. Daarnaast maken we milieu-effectrapportages voor onze opdrachtgevers en geven advies over duurzame exploitatie. Ook ontwikkelen wij kennis en technieken die transities mogelijk maken, zoals alternatieve vistuigen.

Onderzoek naar duurzame exploitatie en bescherming


Ga naar andere expertisegebieden