Ruimtelijke ordening op zee

De Noordzee is een van de meest intensief gebruikte zeeën ter wereld met activiteiten als windmolenparken, scheepvaart, zandextractie, visserij, olie & gaswinning, kustinrichting en aquacultuur. Het Europese 'Blue Growth'-initiatief voorziet dat dit alleen nog maar verder uitgebreid zal worden. Wageningen Marine Research duidt en ontwikkelt scenario’s, kansen en mogelijkheden, waarbij de kosten en baten en de inpasbaarheid van gebruikers en de impact op het ecosysteem meegenomen worden. Daartoe ontwikkelen wij kennis op het gebied van multi-use en een integraal afwegingskader dat de cumulatieve effecten, en daarmee eventuele saldering, van verschillende vormen van gebruik inzichtelijk kan maken.