Natuurlijke oplossingen

Wageningen Marine Research richt zich op het vergaren van kennis over biodiversiteit, ecologische functies en ecosysteemdiensten van zee- en kustsystemen op een schaal waarop menselijke invloeden interacteren met natuurlijke processen; restoratie en herstel van de vitaliteit en weerbaarheid van zee- en kustecosystemen zoals estuaria, kwelders en mangrovekusten; en het ontwerpen van oplossingen waarbij het natuurlijke systeem bijdraagt aan klimaatadaptatie, hoogwaterveiligheid en duurzame ontwikkeling, zoals rondom de energietransitie, visserij en zandwinning.

Onderzoek naar natuurlijke oplossingen


Ga naar andere expertisegebieden