Zoek op vak

Zoek op vak voor het aanbod van Food Valley Netwerk VO-HO. Voor de vakken nlt (Natuur, Leven en Technologie), biologie, natuurkunde, scheikunde, aardrijkskunde, economie, wiskunde en maatschappijleer.

Zoek op vak

Teacher Academy

Met het zicht op onderwijsvernieuwingen organiseert Food Valley Netwerk VO-HO nascholingen binnen de Teacher Academy voor docenten en TOA's havo en vwo. De activiteiten worden regelmatig ontwikkeld in nauwe samenwerking met experts vanuit verschillende organisaties.

Lesmateriaal

Voor leerlingen