Huub en Julienne Spiertz Fonds - informatie voor aanvragers

Het HJS Fonds investeert in jonge agrobiologen en gewaskundigen om onderzoek in deze disciplines te bevorderen, met bijzondere aandacht voor duurzame voedselproductie.

Activiteiten

Het HJS Fonds richt zich op financiële ondersteuning van AIO’s en postdocs verbonden aan Wageningen University (jonger dan 35 jaar) met één stipendium van max. € 1500,- per jaar voor een studiereis naar een buitenlandse universiteit of onderzoeksinstituut.

Aanvragen

Voorstellen voor een stipendium moeten worden ingediend vóór 1 mei bij dr. Claudius van de Vijver en worden toegekend begin juni. De voorstellen worden beoordeeld door het curatorium van het fonds. Lees voordat je een aanvraag indient eerst de richtlijnen.

Meer over het HJS Fonds