Over het Onderwijsloket

Onderwijsloket Wageningen University is onderdeel van het Education Support Centre van Wageningen University & Research. Het Onderwijsloket stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen de universiteit en de samenleving door opdrachten te verbinden aan het reguliere bachelor en master onderwijs van Wageningen University.

Studenten komen zo in aanraking met complexe vraagstukken uit de praktijk, toetsen dit aan hun wetenschappelijke kennis en leren over de grenzen van hun vakgebied heen kijken. Tegelijkertijd delen studenten hun kennis met een opdrachtgever en andersom.

Om een samenwerking tussen de samenleving en studenten te kunnen faciliteren, is het Onderwijsloket actief betrokken bij verschillende ‘gouden driehoek’ netwerken in Nederland. Deze netwerken bestaan uit:

- Lokale en/of regionale overheden,
- Ondernemers en bedrijven,
- Stichtingen en maatschappelijke organisaties,
- Onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

In deze netwerken wisselen verschillende partijen inzichten en ervaringen uit en leren van en met elkaar.

Samenwerking City Deal Kennis Maken Ede - Wageningen
Om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken in de directe omgeving en op structurele wijze real life vraagstukken te verbinden aan het reguliere onderwijs van de WUR is het Onderwijsloket partner in de samenwerking City Deal Kennis Maken. Met deze strategische samenwerking werken de gemeenten Wageningen en Ede samen met studenten en onderzoekers van de Christelijke Hogeschool Ede en Wageningen University & Research aan lokale maatschappelijke uitdagingen. Meer informatie staat hier.

Het Onderwijsloket stelt zich graag aan u voor:

Hanna Eppink

Hanna.jpg

Hanna is verantwoordelijk voor de visie en ambitie ‘Maatschappij in de Universiteit’. Hier wordt mee bedoeld dat zij zich bezig houdt met de strategische vraagstukken die binnen het onderwijs van de universiteit spelen om real-life learning mogelijk te maken. Daarnaast probeert ze innovatie binnen het onderwijs aan te jagen door veranderingen in het curriculum door te voeren en door te experimenteren met nieuwe vormen van onderwijs buiten het curriculum om. Hiervoor onderhoudt zij intern en extern contacten.

Jelle van Leeuwen

Jelle.jpg

Jelle zoekt maatschappelijke partijen die met studenten willen samenwerken in de vakken van Wageningen University. Hij helpt hen om het juiste vak te vinden, en hun vraagstellingen te vertalen naar bruikbare opdrachten. Daarnaast is Jelle een aanspreekpunt voor docenten van reguliere bachelor en master vakken. Hij ondersteunt hen bij het inpassen van vragen uit de samenleving in hun vak. Jelle studeerde Biotechnologie en was eerder projectleider bij Wageningen Food and Biobased Research. Hij heeft ervaring met thema's als Biobased Economy, Life Sciences en voedingsvraagstukken.

Nina Vergoossen

Nina Vergoossen, Onderwijsloket WUR

Nina is voornamelijk een aanspreekpunt voor docenten van reguliere bachelor en master vakken. Ze ondersteunt hen bij het inpassen van vragen uit de samenleving in hun vak. Daarnaast bouwt Nina het netwerk van het Onderwijsloket intern en extern mede verder op. Tijdens haar studie Animal Sciences zag Nina dat er veel kansen liggen op het gebied van duurzame leefomgeving en vindt het daarom belangrijk dat het Onderwijsloket via het realiseren van studentprojecten oplossingen voor problemen levert.

Karen Dekker

Karen2.jpg

Karen is het eerste aanspreekpunt voor externe opdrachtgevers die graag binnen het onderwijs van Wageningen University willen samenwerken. Zij coördineert en beantwoordt aanvragen die via de website en het algemene emailadres van het Onderwijsloket binnenkomen. Karen is jarenlang werkzaam geweest binnen de financiële dienstverlening en neemt haar ervaringen hiervandaan mee om zich in te zetten voor de professionalisering van het Onderwijsloket, zoals het optimaliseren van de werkprocessen.

Margriet van Vianen

Margrietvkdichtbij.jpg

Margriet helpt opdrachtgevers hun vraag aan te scherpen binnen het vak Academic Consultancy Training. Daarnaast houdt ze zich bezig met het opbouwen van netwerken.
Ze heeft ervaring met vraagstukken binnen thema’s als Biobased Economy, de Duurzame Leefomgeving en Circular Fashion. Margriet studeerde Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning. Door haar brede kennis, interesse en nieuwsgierigheid is ze goed in staat om opdrachten vanuit verschillende richtingen te matchen en te vertalen.

Saskia Leenders

saskia.jpg

Saskia helpt opdrachtgevers hun vraag aan te scherpen binnen het vak Academic Consultancy Training. Daarnaast begeleidt ze als coach, elke periode binnen dit vak, twee studententeams in hun leerproces. Zo hoopt ze de verbindende factor te zijn tussen de praktijk en het onderwijs en samen tot vernieuwende inzichten te komen. Saskia studeerde Tourism, Leisure & Environment aan Wageningen University en heeft zich de afgelopen jaren op verschillende plekken ingezet als coach en (vaardigheids)trainer. 

Yvonne Buunk

Pasfoto_Yvonne Buunk2.jpg

Yvonne is als projectschrijver de kennismakelaar tussen externe opdrachtgevers en de specifieke leerdoelen van vakken van Wageningen University. Zij verbindt vraag en aanbod door het schrijven van studentprojecten op basis van de wensen van deze twee partijen. Daarnaast houdt ze zich bezig met het verbeteren van de kwaliteit van authentiek leren in de opleidingen, door onder andere het organiseren van activiteiten ter ondersteuning van docenten. Yvonne studeerde Communication, Health and Life Sciences en heeft ervaring met vraagstukken op het gebied van gezondheid en maatschappij.