Productiedieren koeien in wei

Productiedieren

Mensen eten dierlijke producten zoals eieren, vlees, vis en zuivel. Het is belangrijk dat ze verantwoord geproduceerd worden. Met zorg voor dierenwelzijn en de gezondheid van mens en dier. Daarom doet Wageningen University & Research onderzoek op het gebied van gezondheid, welzijn, fokkerij, voeding en de milieu-impact van landbouwhuisdieren.

Diergezondheid

Een duurzame veehouderij begint bij gezonde dieren. Een gezonde koe geeft meer melk.  Daarnaast worden gezonde dieren minder snel ziek. En dat verkleint weer de kans dat ziektes verspreiden. Daarom brengen we (nieuwe) dierziekten in kaart en ontwikkelen we gerichte ingrepen. Zoals het toedienen van vaccins. Daarnaast willen we het gebruik van antibiotica terugdringen in de dierhouderij. Zo verkleinen we de kans op resistentie bij mens en dier.

Lees verder over diergezondheid

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn gaat over kwaliteit van leven. Veel factoren hebben daar invloed op. Zoals voeding, verzorging, huisvesting en de omgang met het dier. Dierenwelzijn wordt beoordeeld aan de hand van de vijf vrijheden. Een dier moet vrij zijn van:

  1. Dorst, honger en onjuiste voeding
  2. Fysiek en fysiologisch ongerief
  3. Pijn, verwondingen en ziektes
  4. Angst en chronische stress
  5. En het dier moet vrij zijn om zijn normale gedrag te vertonen

Wageningen University & Research onderzoekt hoe we deze vrijheden in de dierhouderij kunnen waarborgen.

Fokkerij

We onderzoeken erfelijke eigenschappen van (landbouwhuis)dieren en vissen. Daardoor kunnen dieren steeds beter geselecteerd worden op specifieke eigenschappen. Dit kan  onder andere de gezondheid en het welzijn van dieren verbeteren, maar ook de impact op het milieu verlagen. Zo kunnen we met kennis over genetica bijvoorbeeld koeien die minder methaan produceren identificeren.

Diervoeding

Ons onderzoek richt zich op gezonde, efficiënte en milieuvriendelijke diervoeding. Tegelijkertijd zoeken we ook naar nieuwe voedingsstoffen die we als diervoeding kunnen gebruiken. Zoals een insectendieet voor biggen en kuikens. Of met behulp van insecten, wormen of schimmels onbruikbare plantenresten omzetten in diervoer. Ons onderzoek draagt bij aan een kringlooplandbouw. Hiermee levert Wageningen University & Research een belangrijke bijdrage aan een duurzame veehouderij én de wereldwijde voedselproductie.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Impact op het milieu

Dat de (inter)nationale veehouderij duurzamer moet is duidelijk. Maar op de vraag hoe is geen simpel antwoord te geven. Daarom onderzoeken wij hoe je door de hele dierlijke productieketen heen de impact op het milieu kunt verlagen. We ontwikkelen systemen om uitstoot (emissie) te meten en oplossingen om uitstoot te verlagen. Denk aan het verminderen van ammoniak uit mest, het broeikasgas methaan en fijnstof in de lucht bij stallen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan