Master Communication, Health and Life Sciences

De Engelstalige master Communication, Health and Life Sciences Wageningen University & Research combineert kennis van communicatie met die van gezondheidswetenschappen en life sciences.

Master Communication, Health and Life Sciences

Over de opleiding Communication, Health and Life Sciences

De tweejarige master Communication, Health and Life Sciences wordt gevolgd door studenten van verschillende nationaliteiten. Het eerste jaar volg je vakken, in het tweede jaar loop je stage en schrijf je een masterscriptie in Nederland of in het buitenland.

De master start met een verplicht vak dat een interdisciplinaire kijk biedt op kwesties die te maken hebben met voedsel, gezondheid en milieu. Na het afronden van dit vak, kun je kiezen uit twee specialisaties: Communication and Innovation of Health and Society.

Ga naar het studieprogramma

Waarom de master in Wageningen?

  • Communicatiewetenschappen toepassen op actuele thema’s uit de life sciences.
  • Brede wetenschappelijke analyse van gezondheidsvraagstukken.
  • Goede voorbereiding op een internationale carrière.

Ga naar ervaringen van studenten

Vergelijken met andere opleidingen

Diverse Nederlandse universiteiten bieden masteropleidingen die vergelijkbaar zijn met de master Communication, Health and Life Sciences, maar wel hun eigen accenten leggen.

Lees meer over vergelijkbare opleidingen

Specialisaties

De opleiding Communication, Health and Life Sciences telt twee specialisaties. Je richt je ofwel op communicatie en innovatie, ofwel op gezondheid en maatschappij. Daarbinnen kun je je studieprogramma op maat samenstellen.

Communication and Innovation

In de specialisatie Communication and Innovation leer je communicatiewetenschappen te integreren in oplossingen en innovaties binnen de levenswetenschappen, zoals natuur, milieu, water, voeding en gezondheid, biotechnologie en voedselproductie.

Health and Society

In de specialisatie Health and Society onderzoek je de sociale aspecten en de gedragsaspecten van gezondheid en gezondheidsbevordering. Ook kun je andere factoren bestuderen die de gezondheid beïnvloeden, bijvoorbeeld de organisatie van ons voedselsysteem of de interactie tussen individuen en hun fysieke omgeving.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de master Communication, Health and Life Sciences moet je voldoen aan een aantal toelatingseisen, zoals een relevant BSc-diploma met een Grade Point Average (GPA) van tenminste 70 procent en een bepaalde minimum score op de Engelse test. In je bacheloropleiding moet je specifieke kennis over communicatie hebben opgedaan en algemene kennis over sociale wetenschappen. Daarnaast is het een pre als je basiskennis hebt over een domein uit de levenswetenschappen.

Schakelprogramma’s voorafgaand aan de masteropleiding maken het in sommige gevallen mogelijk om eventuele kennishiaten bij te spijkeren. De toelatingscommissie bekijkt elke aanmelding. Wanneer je niet zeker weet of je toelaatbaar bent, kun je contact opnemen met de studieadviseur.  

Uitgebreide informatie over alle toelatingseisen en de inschrijfprocedure vind je op de Engelstalige website.

Ga naar de toelatingseisen

Werken na de opleiding

Je wordt opgeleid om in het brede werkveld in diverse functies aan de slag te kunnen gaan. Veel afgestudeerden werken ‒ in Nederland of in het buitenland ‒ voor communicatieadviesbureaus, overheidsinstellingen, ziekenhuizen, ontwikkelingsbureaus, media en kennisbanken.

Op de Engelstalige website van Communication, Health and Life Sciences vertellen alumni over hun werk.

Ga naar werken na de opleiding