projecten en voorbeelden ACT-projecten

Geschikte projecten en voorbeelden

Studenten werken binnen het vak Academic Consultancy Training gedurende 8 weken in multidisciplinaire teams aan verkennende en ontwerpgerichte opdrachten.

Tot de mogelijkheden behoren bijvoorbeeld: marktverkenningen, technische oplossingen voor praktische problemen, planologische adviezen of een wetenschappelijke analyse ter onderbouwing van standpunten. Studenten doen dit onder andere door middel van een literatuurstudie, interviews met experts, focusgroep discussies en de uitvoering van enquêtes.

Criteria voor projecten

Projecten dienen aan de volgende criteria te voldoen:

  • Het project pakt een actuele vraag of probleem aan.
  • Het project kan uitgevoerd worden binnen de gestelde tijd (acht weken).
  • Het project is niet eerder binnen uw organisatie uitgewerkt.
  • Het project is gericht op ontwerpvaardigheden (het zoeken naar praktische oplossingen op basis van wetenschappelijke kennis) en zou zich daarom niet moeten beperken tot beschrijvend of inventariserend onderzoek.
  • Het project eist kennis uit verschillende academische disciplines, bijvoorbeeld een combinatie van Voeding en Gezondheid met Communicatiewetenschappen, of Rurale Sociologie en Economie met Plantenwetenschappen. Als het project door studenten uit één studierichting, of door één student kan worden uitgevoerd, is het ongeschikt voor ACT en kan het beter als opdracht voor een andere onderwijsvorm (bijvoorbeeld een ander vak of een stage) worden aangeboden.

Voorbeelden van ontwerpgerichte projecten zijn:

- De ontwikkeling (op schrift) van een teelt- of opslagsysteem dat voldoet aan vooraf gedefinieerde criteria,
- Het ontwerp van een protocol om maximale betrokkenheid van het publiek te verkrijgen bij regionale planprocedures,
- De evaluatie en verbetering van een voerdersysteem in de intensieve varkenshouderij,
- De ontwikkeling van exotische paddenstoelen als gezondheidsvoedsel voor de toekomst.

Voorbeelden van uitgevoerde projecten

Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV

Project: Het onderzoeken van de mogelijkheden om de Hongaarse paprikasector meer concurrerend te maken door het introduceren van meer varianten en het opzetten van een marketingcampagne voor West-Europa.

Tijd: Dit project heeft de opdrachtgever 5 dagen gekost.

Kosten project: Het project heeft ongeveer 700 euro gekost.

Reactie opdrachtgever: ‘Het is een hele goede onderwijsvorm. Het is voor een bedrijf interessant voor oriënterende en verkennende studies’.

Meta Communications

Project: Environmental Water Flows and Societies Fresh Water Needs. Op basis van een literatuurstudie is een trainingsmodule ontworpen. De module wordt gebruikt om beleidsmakers en planners bewust te maken van het belang van natuurlijke waterstromen.


Tijd:
Dit project heeft de opdrachtgever 5 dagen gekost.


Kosten project:
Het project heeft ongeveer 150 euro gekost aan print- en reiskosten.


Reactie opdrachtgever:
‘De studenten hebben goed en zelfstandig gewerkt. Ze hebben heel praktisch materiaal afgeleverd (een trainingspakket) waar we mee verder kunnen werken.’

Past uw opdracht niet bij het vak ACT?

Denkt u aan de hand van de criteria dat uw opdracht niet past bij het vak Academic Consultancy Training? Neem dan contact op met het Onderwijsloket via het contactformulier. Samen zal dan bekeken worden in welke vorm studenten het beste met de opdracht aan de slag kunnen gaan.