Donate for research on Food Safety

With increasing quantities of food production, food-borne illnesses also increase. We need to prevent our food transmitting pathogens which can result in the illness or death of the user and immense yield loss, whilst decreasing the use of pesticides. Wageningen Plant Research has several projects which seek solutions to address these issues.

- Examples of our Food Safety Research

 • EU-G-Twyst
  Rat feeding studies for safety assessment of genetically modified plants. G-TwYST is the acronym for Genetically modified plants Two Year Safety Testing. The project duration is from 21 April 2014 20 April 2018.
  Read project
 • EU-2017-05 LIVESEED
  De Nederlandse bijdrage in dit EU-project is gebaseerd op de ervaring dat tolerantie van zaailingen tegen abiotische stress ook meer tolerantie geeft tegen biotische stress (pathogenen). Onderzoek hieraan moet bijdragen aan een nieuwe organic seed health strategy. De kennis wordt ook in veredeling gebruikt, waar verschillen in vigour tussen zaadpartijen nu ruis creëren. De multi-disciplinaire aanpak van zaadfysiologie, microbiologie, fytopathologie en veredeling is uniek.
  Read project
 • Voorbereiding van SEVIA, expertise voor de groente-industrie in Afrika
  Treffen van voorbereidingen voor het SEVIA-project.
  Read project
 • MycoKey - Mycotoxin management in food and feed chains
  Dit HORIZON 2020-project is een gezamenlijk initiatief van de EU en China ter vermindering van mycotoxineverontreiniging van voedsel en diervoeder, gericht op maïs, tarwe en gerst. Integratie van diverse gegevens (resistentie van de variëteit, ontwikkelingsstadium van het gewas, veldobservaties, weergegevens) in ICT-tools waarmee stakeholders in de gehele keten de bestemming van hun partijen kunnen aanpassen.
  Read project