Data Science Onderzoek

Met het beschikbaar komen van enorme gegevenssets (big data) ontstaat de mogelijkheid om onderzoeksvragen te beantwoorden die voorheen niet goed konden worden onderzocht. Bij data driven onderzoek zijn deze gegevenssets als het ware het startpunt op basis waarvan onderzoeksvragen worden geformuleerd. Het WDCC werkt aan een onderzoeksprogramma dat via toepassingen dwarsverbanden legt tussen de verschillende kennisdomeinen binnen WUR.

Data Research

Het WDCC streeft naar het tot stand brengen van een aansprekend onderzoeksprogramma voor toepassingen van big data dat dwarsverbanden legt tussen de verschillende onderzoeksgroepen. Het programma is gericht op het realiseren van een structurele samenwerking op dit gebied tussen de onderzoeksgroepen (ontschotten).

Het WDCC wil dit bereiken door:
• Het stimuleren van het delen van kennis door het organiseren van communities.
• Het ontwikkelen van platforms en methodieken voor het toegankelijk maken en combineren van diverse soorten data.
• Het ontwikkelen van nieuwe concepten en diensten op basis van gedeelde kennis en gecombineerde data.