Reisbeleid studenten

Ben je van plan om in het kader van je studie aan Wageningen University & Research naar het buitenland te reizen of - als je een internationale BSc- of MSc-student bent - tijdelijk terug naar huis?

Zoek op tijd uit of het een risicogebied betreft (bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken) en als dat zo is, of je toestemming krijgt voor de reis.

Een reisverzoek doe je samen met je vakbegeleider. Er moet een formulier worden ingevuld voor de code geel gebieden dat tevens een checklist is voor een goede voorbereiding van je reis. Denk aan te nemen (verplichte) voorzorgsmaatregelen zoals samen reizen met student die het gebied al kent, (aanvullende WUR-) verzekeringen, veiligheidscursussen, registratie via Kompas (BuZa) en aanbevolen vaccinaties.

Reizen naar gebieden met code rood en code oranje zijn NIET toegestaan. Voor studenten die een MSc-stage of -afstudeervak Disaster Studies doen, geldt een hardheidsclausule voor gebieden met code oranje en kan een uitzondering gemaakt worden. Voor de code oranje gebieden is een ander aanvraagformulier beschikbaar.

Vrije keuzevakken in risicogebieden zijn alleen toegestaan als je die als formele uitwisselingsstudent gaat volgen in het kader van een uitwisselingsprogramma van Wageningen University & Research en zijn alleen toegestaan in gebieden met code geel. Als formele uitwisselingsstudent heb je dus zonder een aanvraag te doen, impliciet toestemming.

De vraag neemt tijd in beslag. Zie het processchema, begin er op tijd aan!

Bekijk het reisbeleid van Wageningen Universiteit.

Verder informatie vind je bij je vakbegeleider en je studieadviseur/ exchange coördinator.